AMERICAN FOOTBALL CLUB

FLEVO PHANTOMS 

Adres:

Sportpark De Marken 4a,

Postcode 1355 ES Almere-Haven

Wij hebben géén brievenbus

Postadres:

Flevo Phantoms p/a Deltastraat 58, 1353 BS  Almere

 

E-mail:

Algemeen: info@flevo-phantoms.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@flevo-phantoms.nl

Penningmeester: penningmeester@flevo-phantoms.nl

Vragen over kledingbestelling: evenementen@flevo-phantoms.nl

Vragen over bestuurszaken: voorzitter@flevo-phantoms.nl

 

Facebook:

www.facebook.com/flevophantoms

 

Instagram:

www.instagram.com/flevophantoms

 

Bestuur:

Ronald Callenbach (voorzitter), voorzitter@flevo-phantoms.nl

Samantha Uiterloo (penningmeester), penningmeester@flevo-phantoms.nl

vacature (secretaris), info@flevo-phantoms.nl

David Mathijse (kantinebeheer), kantine@flevo-phantoms.nl

Frank Verbeek (activiteitencommissie, kledinginkoop), evenementen@flevo-phantoms.nl

 

Bankrekeningnummer:

NL 02 INGB 0008 0617 51

 

Trainingstijden:

ALLE TEAMS VAN DE PHANTOMS TRAINEN OP WOENSDAG EN VRIJDAG.

Flag trainingen starten vanaf 18:30 tot 20:30.

 

Tackle trainen vanaf 20:00 tot 22:00

 

Tijdens de training is een bitje verplicht, ook bij non contact.